Ваша знижка?  0%

Угода про надання послуг

Чинна Угода регламентує відносини між сервісом «Обмінник.ws» (надалі «Сервіс») та будь-яким відвідувачем, що бажає скористатись послугами Сервісу (надалі «Користувач»). Угода є публічною офертою й відміняє всі попередні домовленості між Користувачем та Сервісом.

1. Загальні положення і терміни

1.1. Термін титульні знаки варто розуміти как право вимоги на певний об'єм товарів чи послуг без будь-яких грошових розрахунків у розмірі встановленого еквіваленту.

1.2. Електронна платіжна система (далі «ЕПС») — програмно-апаратний комплекс, що реалізує систему розрахунків за допомогою засобів електронної комунікації між користувачами (власниками електронних рахунків цієї системи).

1.3. Веб-сайт Сервісу (далі «Веб-сайт») знаходиться за адресою http://obmennik.ws.

1.4. Під Замовленням розуміється набір даних в електронному вигляді, що надійшли від Користувача з використанням програмно-технічних засобів Веб-сайту, що містить достатню інформацію про обмінну операцію.

1.5. Під операцією обміну розуміється конвертація одного типу титульних знаків ЕПС в інший тип титульних знаків тієї ж ЕПС або іншої.

1.6. Предметом цієї Угоди є надання користувачам послуг автоматичного обміну титульних знаків представлених на сайті ЕПС.

1.7. Сервіс має право змінювати цю Угоду в будь-який час без попереднього повідомлення.

2. Регламент обробки замовлень

2.1. Актуальний перелік напрямків обмінних операцій, а також курси обміну титульних знаків опубліковані на Веб-сайті в розділі «Курси обміну».

2.2. Тарифи на обмінні операції можуть бути змінені в будь-який момент часу без попереднього сповіщення користувачів, без зміни умов обміну незавершених заявок.

2.3. При оформленні Замовлення на сайтi Користувач підтверджує свою згоду на його автоматичну реєстрацію на Веб-сайті згідно даних заявки, якщо він до цього моменту не був зареєстрований.

2.4. З моменту надходження Замовлення Сервіс миттєво підтверджує можливість її виконання шляхом надсилання відповідного повідомлення Користувачеві в електронному вигляді (по e-mail можуть бути затримки) або за допомогою інтерфейсу Веб-сайту.

2.5. Після оформлення Замовлення Користувачеві дається 15 хвилин, щоб внести сплату. Якщо цього не відбувається, Замовлення закривається автоматично.

2.6. У разі, якщо з моменту надходження Замовлення можливості обробити Замовлення немає, Користувач отримує відповідне повідомлення в електронному вигляді (по e-mail можуть бути затримки) або за допомогою інтерфейсу Веб-сайту. Якщо протягом 24 годин Сервіс не знайде можливості виконати Замовлення, Замовлення буде закрите автоматично. З моменту появи можливості виконати Замовлення Користувач отримує відповідне повідомлення в електронному вигляді (по e-mail можуть бути затримки), після чого Користувач протягом 15 хвилин повинен здійснити оплату, якщо цього не відбувається, Замовлення закривається автоматично.

2.7. За фактом отримання титульних знаків на рахунок Сервісу, Сервіс виконує переказ на протязі 5 хвилин на рахунок Користувача згідно Замовлення. Якщо з якихось причин даний переказ не вдається зробити, операція повторюється необмежену кількість разів, поки переказ не буде успішно здійснений. Користувач має право відмовитися від невиконаного Замовлення, а також перевірити стан Замовлення в будь-який момент часу в акаунті (обліковому записі) на Веб-сайті в розділі Замовлення, попередньо вказавши дані для входу.

2.8. Замовлення вважається виконаним з моменту переведення титульних знаків від Сервісу до Користувача на вказаний ним в Замовленні рахунок в ЕПС.

2.9. Замовлення, їх закриття, а також оплата по ним приймаються виключно за допомогою інтерфейсу Веб-сайту й фіксуються програмно-технічними засобами Веб-сайту.

2.10. При поверненні коштів комісійні витрати утримуються з коштів Користувача.

2.11. Сервіс має право відмовити Користувачеві в наданні послуг із зазначенням причини відмови в електронній формі або без пояснення причин.

3. Відповідальність сторін

3.1. Сервіс не несе відповідальності перед Користувачем за збиток будь-якого роду, понесений Користувачем у зв'язку з втратою, розголошенням або розкраданням (зломом) свого пароля третіми особами, відсутністю доступу до Веб-сайту та / або неможливістю використання послуг Сервісу.

3.2. Сервіс не несе відповідальності за збої в роботі каналів зв'язку, що забезпечують роботу Сервісу, а також за збої у роботі свого сервера і/або серверів ЕПС. Якщо у випадку подібного збою переказ від Сервісу до Користувача або, навпаки, не був доставлений, Сервіс зобов'язується в обов'язковому порядку вирішити це питання в плині часу, порівняно на рішення подібної проблеми.

3.3. Сервіс не несе відповідальності за некоректне або неправомірне використання Користувачем ЕПС.

3.4. При реєстрації на Веб-сайті Користувач зобов'язується вказати свої достовірні дані, що ідентифікують його особу, і, в подальшому, зобов'язується підтримувати актуальність цих даних.

3.5. Користувач гарантує, що є власником рахунку для оплати Заявки і має право розпоряджатися коштами на цьому рахунку.

3.6. У разі невиконання вимог, описаних у попередніх двох пунктах, обліковий запис Користувача на Веб-сайті може бути заблокований.

3.7. Оформлюючи Замовлення Користувач підтверджує свою згоду на умови обміну, включаючи суму оплати, з урахуванням комісії ЕПС (якщо така є), суму одержання, з урахуванням комісії ЕПС (якщо така є).

3.8. Користувач несе повну відповідальність за правильність реквізитів, зазначених у Замовленні.

3.9. Користувач гарантує відшкодування збитків у зв'язку з претензіями 3-х осіб, прямо чи опосередковано пов'язаних з використанням Користувачем Сервісу.

3.10. Претензії Користувача по роботі сервісу приймаються Сервісом до розгляду за допомогою електронної пошти (або через форму зворотнього звя'зку у разділі "Контакти") та в строк не пізніше 3-х робочих днів з моменту виникнення проблеми при пред'явленні Користувачем відповідних документів, що підтверджують оплату, а також даних заявки. Термін розгляду претензії Користувача становить 10 робочих днів.

3.11. До розгляду претензій Сервіс має право залучати уповноважених осіб, агентів ЕПС.

4. Політика конфіденційності

4.1. Сервіс одержує персональні дані від Користувача при реєстрації або оформленні Замовлення й фіксує їх у базі даних.

4.2. Сервіс використовує файли cookies, дані про IP-адресу користувача, відомості про браузер користувача, для роботи програмно-технічних засобів Веб-сайту.

4.3. Сервіс має право запросити додаткову інформацію про персональні дані користувача.

4.4. Персональні дані користувача можуть бути використані Сервісом виключно з метою забезпечення роботи Сервісу і не можуть бути передані третім особам за винятком випадків, передбачених законодавством, правилами роботи обмінних пунктів для конкретної ЕПС і нормами міжнародного права.

5. Форс-мажор

Сервіс звільняється від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов'язань за цими Правилами внаслідок обставин непереборної сили, а саме: стихійних лих, війни або воєнних дій, ушкодження або несправності комунікаційних ліній, змін законодавства або інших, що не залежать від Сервісу, надзвичайних і невідворотних обставин, що відбулися поза його волею, і за умови, що ці обставини безпосередньо вплинули на роботу Сервісу.

6. Повідомлення про ризики

Пропоновані товари та послуги надаються не на замовлення особи або підприємства, що експлуатує систему WebMoney Transfer. Ми є незалежним підприємством, що надає послуги, і самостійно приймаємо рішення про ціни і пропозиції. Підприємства, які експлуатують систему WebMoney Transfer, не отримують комісійних винагород або інших винагород за участь у наданні послуг і не несуть ніякої відповідальності за нашу діяльність.

Атестація, з боку WebMoney Transfer, лише підтверджує наші реквізити для зв'язку і засвідчує особистість. Вона здійснюється за нашим бажанням і не означає, що ми якимось чином пов'язані з продажами операторів системи WebMoney.

Оформити замовлення Курси обміну Питання-відповідь
Контакти
Автоматичний обмін Webmoney, wmz, wmr, wmu,
wme, wmb, wmg, Приват24, Visa/Mastercard
© Обмінник.ws 2007—2018  
Аттестат продавца Принимаем Webmoney Оплата Приват24
Експорт курсів